Medlemskap

Torne-se membro - Membership

Projekt

Projekt som FSBK driver just nu:

BrasilCine : Den brasilianska filmfestival, BrasilCine, är en festival som årligen äger rum i Stockholm. Projektets mål är att sprida kunskap om den brasilianska kulturen och visa upp en bild av Brasilien som inte syns i media eller filmerna som visas på biosalonger i Sverige. Besök http://brasilcine.se

 
 


Filmklubb : Med start i januari 2012 i Stockholm, har föreningen som målet med projektet att sprida kunskap om bland annat den brasilianska filmproduktionens historia.
 

 

 

Projekt under 2009

 
Música! : Målet med projektet Musica! är att öppna dörrarna till brasilianska musiker som inte är kända bland den svenske publiken och som håller konsert i Europa.       Att utöka vårt  kulturella utbud inom litteratur, konst, fotografi, poesi är en av de främsta önskningarna för de kommande åren.