Medlemskap

Torne-se membro - Membership

Membership

Medlemskapet i föreningen gäller ett år, exempelvis oktober 2011 – september 2012, och du får rabatter på föreningens evenemang. Förmåner:

  • Rabatt på BrasilCine
  • Rabatt på Filmklubb
  • Rabatt på invigningsfilm
  • Rabatt på avstultningsfest (om det anordnas)
  • Rabbat hos våra partner (mer info om detta inom kort)
  • Stöd till verksamhet så att föreningen lyckas arrangera andra kulturella evenemang i Stockholm.

Pris: 150kr 

Glöm inte att ange ditt fullständiga namn och email i OCR-ruta vid betalning.

Medlemsavgiften betalar du in på Plusgiro 20 85 73-6.


 

* indicates required
Citzenship
Email Format