Medlemskap

Torne-se membro - Membership

Hem

Föreningen för Svensk och Brasiliansk Kultur bildades 2006 i Stockholm med syfte att anordna den brasilianska filmfestival, BrasilCine.

Bli medlem i FSBK

Idag vill föreningen vara mer än endast BrasilCines arrangör. Föreningen vill fungera som en viktig aktör som främjar kulturutbyte mellan Brasilien och Sverige.